category
יצירת קשר

הסכמי שכירות

פעמים רבות אנו נתקלים בשאלה האם לצורך עריכת הסכם שכירות עלי לשכור את שירותיו של עו"ד? התשובה היא פשוטה וחד משמעית - רצוי ואף הכרחי.
משרדנו מטפל בעריכת הסכמי שכירות החל משלב עריכת המשא ומתן ועד עריכת הביטוחים על ידי השוכר וכניסתו למושכר.
משרדנו ילווה את העסקה החל משלביה הראשונים תוך שימת דגש על תנאי השכירות, התאמתם להסכמות הצדדים וצרכיהם, וסוגי הבטחונות והערבים שינתנו בעסקה על מנת להבטיח את חיובי השוכר כלפי המשכיר.

יצירת קשר