category
יצירת קשר

תמ"א 38

עם גידול הביקוש לביצוע עסקאות תמ"א 38 ולאור העובד ששוק הבניה רווי ביזמים וקבלנים רבים הפועלים לצורך ייזום הפרויקטים קיימת חשיבות עליונה לבחירת עוה"ד, היזם והקבלן המתאימים ביותר לפרוייקט ולדרישות הדיירים.
משרדנו מייחס חשיבות חיונית ועליונה למתן ליווי צמוד ושוטף של הדיירים לשם הגנה על הדיירים ושמירה על האינטרסים שלהם.משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם היזמים והקבלנים המובילים בתחום ההתחדשות העירונית, ובמידת הצצורך יודע לשדך בין הדיירים לבין היזם המתאים ביותר לצרכיהם לשם מקסום זכויות הדיירים.

יצירת קשר