category
יצירת קשר

סילוק יד/פינוי

בעל נכס? השכרת את הנכס והשוכר לא משלם את דמי השכירות במלואם ובמועדם? השוכר הפר את תנאי השכירות?
במרוצת השנים צבר משרדנו ניסיון רב בתביעות פינוי כנגד שוכרים אשר הפרו את תנאי השכירות כלפי המשכיר על פי הסכם השכירות. משרדנו יפעל במהירות האפשרית וביעילות מקסימלית לצורך פינוי השוכר הסורר בהקדם האפשרי מהנכס.

יצירת קשר